Lara Alvarellos Campos

Estudei xestión hoteleira no Centro Superior de Hostalaría de Galicia. Adquirindo experiencia en diversas áreas dos hoteis, e sempre moi arraigada á zona natal, regreso á Costa da Morte para dirixir un proxecto liderado por unha figura feminina para poñer en valor o papel da muller e promover o turismo da comarca.

Lara Alvarellos Campos Leer más »