Candela Martínez Castro

Como Nutricionista Xinecolóxica axudo ás mulleres con problemas de saúde hormonal e fertilidade (endometriose, adenomiose, SOP, dor menstrual, busca do embarazo, diabetes xestacional, menopausia…) a mellorar a súa calidade de vida e lograr os seus obxetivos utilizando como ferramentas a alimentación flexible e a educación nutricional. Divulgo en RRSS sobre a saúde da muller e […]

Candela Martínez Castro Leer más »