Beatriz Rodríguez Martínez

Son psicóloga especializada en NEAE e con formación teórica en igualdade de xénero. Como profesional especializada en educación, sempre tratei de inculcar nas nenas e nenos a importancia da igualdade como base dunha sociedade máis xusta e sen prexuizos. Considero que desenvolver a coeducación debe ser o método educativo por excelencia.

Beatriz Rodríguez Martínez Leer más »